Com veiem el color?

La llum que veiem és una part molt petita de l'espectre electromagnètic, és a dir no veiem molts tipos de llum: Ultraviolat, infraroig, raig X, raig &gamma, , ones de radio, microones,... En el seguent dibuix veiem que entre 380 i 680 nm és la llum visible que te color